Járattörlés, a légiutasok jogai

A légiutas forgalom folyamatosan növekvő tendenciát mutat, azonban az utasok sok esetben nincsenek tisztában jogaikkal. Mai cikkünk a járattörlés esetén alkalmazandó 261/2004/EK rendeletből eredő jogokat mutatja be, mely minden tagállamban üzemeltetett légitársaságra, illetve úticélra érvényes.

 

Mikor élhetünk a rendelet által biztosított utasjogokkal?

Az uniós szabályozás által biztosított légiutasjogok akkor biztosítottak, ha az utas:

  • az EU területén belülutazott, akár európai uniós, akár nem európai uniós légitársaság üzemeltette a járatot,
  • európai uniós légitársaságáltal üzemeltetett járattal érkezett egy, az Európai Unión kívüli repülőtérről az EU-ba,
  • az EU területéről induló, nem uniós országba érkező járattal utazott, akár európai uniós, akár nem európai uniós légitársaságüzemeltette a járatot, illetve
  • a járattal kapcsolatos problémákért nem kapott még kártérítést, átfoglalást és segítségeta légitársaságtól az adott nem uniós ország jogszabályai értelmében.

Az EU a fent nevezett esetekben a 28 tagország, valamint Izland, Norvégia és Svájc. Az EU a Feröer-szigeteket, a Man-szigetet és a Csatorna-szigeteket nem foglalja magában.

Az oda- és visszaút két különböző járatnak minősül, akkor is, ha a vételük ugyanakkor, egyetlen foglalással történt. Egyes esetekben az is előfordulhat, hogy a járatot nem az a légitársaság üzemelteti, amelytől a jegy megvásárlásra került. Bármi probléma merül fel a járattal, csak a járatot üzemeltető légitársaságot terheli felelősség.

 

MI minősül járattörlésnek, mikor és hogy léphet fel a kártérítési igény?

Járattörlésnek minősül, ha

  • a légitársaság a foglaláson szereplő menetrend szerinti járatot nem indítja el, hanem átteszi egy másik menetrend szerinti járatra;
  • a repülő felszáll ugyan, de vissza kell fordulnia a kiindulási repülőtérre;
  • a járat nem a repjegyen úticélként megjelölt reptérre érkezik. 

Mi a különbség a késés és a járattörlés között?

Késésnek abban az esetben áll fent, ha a járat nem a repjegyen úticélként megjelölt reptérre érkezik, de az utas elfogadta, hogy a légitársaság átfoglalással (hasonló szállítási feltételekkel, a legkorábbi utazási lehetőséggel) juttassa el úti céljábavagy bármely más repülőtérreKésésnek minősül továbbá az is, ha az érkezési repülőtér ugyanazt a települést, várost vagy régiót szolgálja ki, mint a jegyen úti célként szereplő repülőtér.

 

Milyen jogok illetik meg az utast járattörlés esetén?

Ha járatot törölték, az utasnak joga van arra, hogy válasszon a jegyár-visszatérítés, az átfoglalás vagy az indulási repülőtérre való visszatérés között, továbbá arra, hogy a légitársaságtól segítséget és kártérítést kapjon. Kártérítésre akkor jogosult, ha a légitársaság nem értesítette a járattörlésről legalább 14 nappal a menetrend szerinti indulás időpontja előtt

A légitársaságnak kötelessége bizonyítani, hogy az utast személyesen és megfelelő időben értesítette a járattörlésről. Ha ez nem így történt, az illetékes tagállami hatósághoz kell fordulni segítségért.

Nem jár azonban kártérítés, ha a légitársaság bizonyítani tudja, hogy a járattörlésre rendkívüli körülmények bekövetkezte, vis maior miatt került sor.

 

Mi számít rendkívüli körülménynek?

Rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén általában több járat is késve érkezik vagy el sem indul. Rendkívüli körülményeknek minősülnek például a légiforgalmi szolgáltatási rendszerek által hozott döntések, a politikai instabilitási helyzetek, a kedvezőtlen időjárási viszonyok és a biztonsági kockázatok.

Nem minősül rendkívüli körülménynek például:

  • a repülőgép karbantartásakor észlelt, vagy a karbantartás hiányosságai által okozott műszaki problémáknagy része;
  • a légi járműnek az utaslépcsővel való ütközése;
  • a madárbecsapódás.

Ha egy légitársaság rendkívüli körülményekre hivatkozik, az okokról egyértelmű felvilágosítással kell szolgálnia. A légitársaság nem köteles kártérítést fizetni a járattörlésért vagy a késedelmes érkezésért, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, illetve késését olyan rendkívüli körülmények okozták, melyeket észszerű intézkedésekkel nem lehetett volna elhárítani.

A légi utasokat megillető uniós jogokról szóló tájékoztatót a légitársaságnak a repülőtér utasfelvételi pultjánál jól látható helyen, nyomtatott vagy elektronikus formában ki kell függesztenie, továbbá a repülőtér önkiszolgáló jegykezelő automatáinál és online is hozzáférhetővé kell tennie. Ha a légitársaság megtagadja az utas beszállítását, ha a járat több mint 2 órás késéssel indul, vagy ha az utas jelentős késéssel érkezik úti céljába, a légitársaságnak írásos tájékoztatót kell adnia a kártérítésre és a segítségnyújtásra vonatkozó szabályokról.

 

Forrás:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_hu.htm

Szerk.: Pató Viktória Lilla

 

Hozzászólások