Adatvédelmi irányelvek

2016-09-15

Az alábbi adatvédelmi irányelvek az ügyvédet kereső, vagy a portálon nyújtott általános jogi információt kereső, vagy jogesetet beküldő látogatók adataira vonatkozó adatfelhasználás és kezelés szabályait rögzítik. Az ügyvéd felhasználókra vonatkozó feltételeket ide kattintva érheti el: Ügyvéd felhasználókra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi rendelkezések.

Adatvédelmi rendelkezések

A Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezi magát, hogy betartja a szerződés alkalmazása során az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a szerzői jogokról szóló jogszabályokban foglalt kötelezettségeket.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy adatfeldolgozása során megtartja a személyes adatok épségére, illetéktelenek hozzáférésének és a jogszerűtlen adatkezelésnek a megakadályozására vonatkozó kötelezettségeket, különösen a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének a hozzájárulás visszavonása miatti haladéktalan megszűntetését, ilyen esetben az érintett adatok törlését, valamint a kezelt adatok tárolásának rendszeres, de legalább évenkénti felülvizsgálatát.

A Szolgáltató a szerződés kapcsán tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, tartózkodik minden olyan magatartástól, amely lehetővé tenné azok illetéktelenek részére történő eljutását.

A Szolgáltató adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben Felhasználó más személyes adatait is megadja, úgy az ő kötelezettsége, hogy az érintett hozzájárulását beszerezze.

A Szolgáltató a honlapra látogatók személyes adatait nem rögzíti, de a felhasználók IP címe rögzítésre kerül. Az regisztráció során a Felhasználó személyes adatokat ad meg. Az adatkezelés célja a jogi kérdésre adandó válasz érdekében a jogeset és az adatok elérhetővé tétele az ügyvédek részére, a kapcsolatfelvétel jogalapját az érintett hozzájárulása teremti meg. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, azonosító, dátum. Az adatkezelés időtartama a szerződés tartamára tekintettel 1 év, amely a szerződés meghosszabbítása esetén további egy évvel meghosszabbodik.

A Szolgáltató a honlapon úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz, amelyek egy adat elhelyezését és visszaolvasását teszik lehetővé. Ennek alkalmazásához a Felhasználó az oldal megnyitásával hozzájárul. A művelet célja a felhasználók azonosítása, megkülönböztetése, látogatási útvonalának rögzítése és analitikai műveletek végzése. Az adatkezelés időtartama 2 év. A sütik alkalmazását internetes böngészőjében letilthatja.

A honlapon keresztül megadott adatok kezelése az adatkezelő és az adatfeldolgozók székhelyein történik. A személyes adatok kezelése során Szolgáltató olyan informatikai eszközöket üzemeltet, amelyek biztosítják, hogy az adatokhoz jogosulatlanul ne lehessen hozzáférni és az adatok változatlanul megőrzése kerülhessenek. Az adatok biztonságát szerverszintű védelmi megoldás garantálja, a honlapmotor két faktoros azonosítással és BCrypt titkosítással védi az adatbázist, a beérkező email üzeneteket az automatikus adatfeldolgozás során titkosított levelező szerveren továbbítjuk.

Az üzemeltető fenntartja a jogot adatfeldolgozó igénybevételére, ilyen esetben legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor erről a felhasználót elektronikus úton tájékoztatni köteles.

Az felhasználó elektronikus levélben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak javítását illetve törlését. A Szolgáltató a személyes adatot kérésre törli, egyéb esetekben is, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adat hiányos vagy téves, nem javítható, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt, határideje lejárt, vagy ha azt hatóság vagy bíróság elrendelte. A felhasználó jogorvoslatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt kereshet. (Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125) A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a felhasználó felelős.

A Szolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. Szigorúan tilos a Honlapon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Szigorúan tilos a Honlap tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása. A Honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából – a felhasználó merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.